ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ DO II EDYCJI PROJEKTU!!

 

Do II edycji projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" zrekrutujemy 30 studentów/ek, absolwentów/ek uczelni,

doktorantów/ek oraz pracowników/czek naukowych.

Chcesz założyć firmę typu spin out/spin off? Wziąć udział w szkoleniach z zakładania i prowadzenia firmy, bazującej na wiedzy zdobytej podczas toku studiów? Zgłoś się już dziś!


Złóż Formularz Online

 

Naszym Uczestnikom i Uczestniczkom oferujemy udział w bezpłatnym programie szkoleniowo-doradczym pt. „Akademia przedsiębiorczości", na który składają się następujące części:

 

- Realizacja weekendowego programu szkoleniowego „Akademia Przedsiębiorczości", w tym 4 szkolenia:

Kompetencje przedsiębiorcy
Biznes plan
Marketing
Prowadzenie innowacyjnej działalności w Internecie

 

- Certyfikowane szkolenie z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 (zakończonym egzaminem umożliwiającym zdobycie cenionego na rynku certyfikatu Prince2Foundation),

 

- 1 semestr Business English,

 

- Doradztwo indywidualne ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach przedsiębiorczości i innowacji,

 

- Konferencja promująca innowacyjną przedsiębiorczość akademicką z udziałem naukowców, ekspertów oraz przedsiębiorców odnoszących sukcesy w innowacyjnym biznesie.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Celem projektu jest wykształcenie umiejętności niezbędnych przy zakładaniu i prowadzeniu innowacyjnej firmy, jak również wykształcenie postaw proinnowacyjnych, podniesienie aktywności innowacyjnej studentów, absolwentów uczelni, doktorantów i pracowników naukowych.

Projekt zakłada promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości na Mazowszu. Przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a biznesem, co jest obecnie jednym z celów strategicznych polskiego szkolnictwa wyższego. Jego realizacja będzie sprzyjała transferowi wiedzy i nowych rozwiązań z obszaru nauki do gospodarki.

Formuła projektu, w tym zróżnicowanie oferowanego wsparcia (dodatkowe wsparcie dla kobiet) przyczynia się do realizacji strategicznych celów równościowych: równego stopnia niezależności kobiet i mężczyzn oraz eliminowania stereotypów związanych z płcią.

 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2012 - 30.06.2014 w podziale na 2 edycje obejmujące lata akademickie 2012/2013 oraz 2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

własna firma, szkolenia własna firma, zakładanie firmy, doradztwo własna firma