Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych

to niepubliczna uczelnia zawodowa, wpisana do rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 164. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Kształci w zakresie nauk technicznych i posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego inżyniera informatyki.

 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych stworzona została, aby sprostać potrzebom młodych ludzi, którzy wchodzą na coraz bardziej wymagający rynek pracy. Uczelnia stawia sobie za cel wykształcenie inżynierów informatyki, potrafiących efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zarządzać systemami informatycznymi, tworzyć oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowaną grafikę komputerową


Projekty europejskie

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Dział Projektów Europejskich. W ramach swojej działalności, Dział przygotowuje i realizuje projekty mające na celu ogólny rozwój Uczelni, jak też projekty przynoszące korzyść społeczeństwu, w szczególności społeczeństwu Mazowsza, działając na rzecz wzrostu przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności oraz pomagając uczestnikom zakładać i prowadzić firmy. Projekty są realizowane we współpracy z najlepszą kadrą akademicką Uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwami.

 

Projekty realizowane przez WSTI:

Innowacyjne studia dla nauczycieli
IT w Polsce i na świecie

Uczę informatyki z pasją

Bez barier do własnej firmy

Zostań kreatywnym przedsiębiorcą