Już 20 września 2013 r. rozpocznie się rekrutacja do II edycji projektu "Zostań kreatywnym przedsiębiorcą".

Rekrutacja potrwa do 14 października 2013 r.

 

Zgłoś się, jeśli jesteś

- studentem/ką - wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2005, Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelni prowadzących studia wyższe na terenie woj. mazowieckiego

- absolwentem/ką - w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów wyższych, tj. od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych na uczelni prowadzącej studia wyższe na terenie woj. mazowieckiego

- doktorantem/ką - uczestnik/czka studiów doktoranckich w jednostce naukowej/instytutu badawczego/uczelni prowadzącej studia wyższe na terenie woj. mazowieckiego

- pracownikiem/czka naukowym/ą - osoba zatrudniona (zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy) w jednostce naukowej/instytutu badawczego/uczelni prowadzącej studia wyższe na terenie woj. mazowieckiego

 

a także:

- w chwili przystępowania do Projektu jesteś osobą nieaktywną zawodowo;

- z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a przygotowaniem się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" oraz dokuemnty rekrutacyjne znajdziesz w zakładce "DO POBRANIA" lub pod linkiem http://kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl/pl/pliki

 

Organizatorzy zarezerwowali w projekcie miejsce dla 33 kobiet (minimum 55 % uczestników).

oraz co najmniej 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja do II edycji projektu trwa do 14 października 2013 r.

 

Zgłoś się już dziś!

 

Priorytetowo traktowane w procesie rekrutacji będą kobiety i osoby niepełnosprawne jako grupy znajdujące się w trudniejszym położeniu na rynku pracy. Dlatego też organizatorzy zarezerwowali 33 miejsca dla kobiet (co najmniej 55 % uczestników), co znacząco wpłynie na poprawę sytuacji uczestniczek na rynku pracy. W projekcie wezmą udział co najmniej dwie osoby niepełnosprawne (nie mniej niż 3 % łącznej liczby uczestników). Udział w projekcie to dla wielu osób niepełnosprawnych doskonała szansa, by utrzymać aktywność zawodową. Udział w projekcie zapewni im integrację społeczną i aktywizację zawodową.