Zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Zostań kreatywnym przedsiębiorcą" zapraszamy na podpisanie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych do Biura Projektu przy ul. Pawiej 55, pok. 219 (II piętro), w godz. 10-16.30, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 października br. Osoby, które w/w terminie nie podpiszą Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych zostaną skreślone z listy osób przyjętych do udziału w projekcie, a na ich miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.

< wróć do listy aktualności